کلینیک روانشناسی روشا

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ 
Image
Image

خدمات مشاوره

روانشناسی

خانواده، تحصیلی، شغلی، قبل و بعد از ازدواج،
مدیریت بحران و تنظیم هیجان

انواع خدمات مشاوره روانشناسی

خدمات حضوری

Image
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده

خانواده یک واحد اجتماعی است وکانون رشد و تکامل انسان هاست . خانواده می تواند بستری برای شکوفایی و یا فروپاشی اعضایش باشد .

مشاور خانواده مشکلات افراد را در محیط خانواده مورد بررسی قرار داده و به بهبود روابط بین فردی کمک می کند .

Image
مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج

اگر شما زوجی هستید که به تازگی قصد دارید وارد زندگی مشترک شوید ، مراجعه به یک خانواده درمانگر برای شما بسیار ضروری ست. چرا که اگر از همین ابتدا بنای زندگی مشترک خود را به درستی پایه ریزی کنید در آینده کمتر دچار مشکلات احتمالی می شوید .

Image
مشاوره جنسی و زناشویی
مشاوره جنسی و زناشویی

سلامت جنسی لازمه ی داشتن یک زندگی سالم و شاد است وصمیمیت عاطفی و فیزیکی با شریک جنسی نقش بزرگی در این زمینه دارد .

اگر در برقراری ارتباط عاطفی با همسرتان دچار مشکل شده اید مراجعه به مشاور روابط جنسی میتواند برای شما بسیار مفید باشد .

Image
مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره کودک و نوجوان

هدف از روانشناسی کودکان و نوجوانان ، مراقبت و حمایت از آنها و فراهم کردن شرایط برای رشد و شکوفایی همه جانبه ی آنهاست .

والدین می توانند به کمک علم روانشناسی اثربخش ترین روشهای تربیتی و مفیدترین سبک فرزندپروری را یاد بگیرند و با فرزندان خود ارتباط موفق تری برقرار کنند.

Image

مقالات و دوره های آموزشی آنلاین کلینیک روشا

چرا مرکز روانشناسی روشا
چرا مرکز روانشناسی روشا
درمان توسط بیش از 40 درمانگر با تجربه و متخصص در کلینیک روشا انجام می‌گیرد که اکثراً از اساتید بنام دانشگاهی و دارای مدرک دکتری هستند
سوالات متداول روانشناسی
سوالات متداول روانشناسی
در این قسمت می توانید  درصورتی که سوالی در این رابطه دارید می توانید آن را برای کارشناسان ما بفرستید تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود
تست روانشناسی
تست روانشناسی
تست MBTI که توسط کارل گوستاو یونگ ابداع شده است، بهترین ابزار برای درک بهتر شخصیت شماست
مقالات تخصصی و آموزشی در زمینه روانشناختی
Image
Image
وضعیت سلامتی و میزان ریز مغذی ها با وضعیت تغذیه ای سالمندا
سالمندان مبتلا به اختلالات روان شناختی از گروه در معرض خطر سوءتغذیه هستند. بررسی وضعیت تغذیه ای و شناسایی عوامل موثر بر بروز آن، از اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده محسوب می شود.
Image
خدمات آنلاین
  • تست های روانشناسی
  • دوره های آنلاین
  • مقالات آموزشی
  • مشاوره آنلاین
  • کتاب های الکترونیک
خدمات آنلاین