کلینیک روانشناسی روشا

ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره اﯾﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ روﺷﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻌﻬﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﻧﻮروﺗﺮاﭘﯽ و دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام دارﯾﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ 
Image
Image

خدمات مشاوره

روانشناسی

خانواده، تحصیلی، شغلی، قبل و بعد از ازدواج،
مدیریت بحران و تنظیم هیجان

انواع خدمات مشاوره روانشناسی

خدمات حضوری

Image
مشاوره خانواده
مشاوره خانواده
امروزه، با توجه به شرایط پیچیده زندگی، حل مشکلات خانوادگی از اهمیت ویژه‌ای برخور است. کمک گرفتن از یک مشاور خوب لزوماً در مواجهه با مشکلات بزرگ و پیچیده نیست؛ بلکه هر خانواده‌ای برای بهبود سلامت روان و روابط خود می‌تواند از رهنمودهای یک کارشناس خبره بهره گیرد.
Image
مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج
بدون شک ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیمات هر فرد در زندگی محسوب می‌شود. مشکلات ارتباطی، بهبود روابط، استرس و ترس از زندگی مشترک از جمله نیازهای اولیه افراد در این حوزه است. مشاوره ازدواج، یکی از بهترین ابزارها جهت شناخت زوجین و یک ازدواج موفق به شمار می‌رود.
Image
مشاوره جنسی و زناشویی
مشاوره جنسی و زناشویی
وجود چالش‌های عاطفی و جسمی، می‌تواند پایه‌ها و ارکان یک زندگی را تحت‌الشعاع قرار دهد. در واقع، یک رابطه زناشویی و جنسی رضایت‌بخش، لازمه ارتباط زوجین است. مشاوره جنسی و زناشویی، ازجمله راهکارهای مناسب در حل این معضلات است. 
Image
مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره کودک و نوجوان
امروزه کودکان و نوجوانان در دنیایی از اکتشافات و خلاقیت‌ها زندگی می‌کنند. درنتیجه، چگونگی کنار آمدن با مشکلات کودکان و نوجوانان و شناخت خصوصیات آن‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد. به ویژه دوره نوجوانی که دوره به مراتب حساس‌تری است.
Image

مقالات و دوره های آموزشی آنلاین کلینیک روشا

چرا مرکز روانشناسی روشا
چرا مرکز روانشناسی روشا
درمان توسط بیش از 40 درمانگر با تجربه و متخصص در کلینیک روشا انجام می‌گیرد که اکثراً از اساتید بنام دانشگاهی و دارای مدرک دکتری هستند
سوالات متداول روانشناسی
سوالات متداول روانشناسی
در این قسمت می توانید  درصورتی که سوالی در این رابطه دارید می توانید آن را برای کارشناسان ما بفرستید تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود
تست روانشناسی
تست روانشناسی
تست MBTI که توسط کارل گوستاو یونگ ابداع شده است، بهترین ابزار برای درک بهتر شخصیت شماست
مقالات تخصصی و آموزشی در زمینه روانشناختی
Image
Image
وضعیت سلامتی و میزان ریز مغذی ها با وضعیت تغذیه ای سالمندا
سالمندان مبتلا به اختلالات روان شناختی از گروه در معرض خطر سوءتغذیه هستند. بررسی وضعیت تغذیه ای و شناسایی عوامل موثر بر بروز آن، از اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده محسوب می شود.
Image
خدمات آنلاین
  • تست های روانشناسی
  • دوره های آنلاین
  • مقالات آموزشی
  • مشاوره آنلاین
  • کتاب های الکترونیک
خدمات آنلاین