مشاوره شغلی

مشاوره شغلی

این کتاب برای استفاده دانشجویان، مشاوران و روانشناسان تألیف شده است که به آموزش فرایند و فنون مشاوره شغلی می‌پردازد. از آنجا که راهنمایی تحصیلی مقدمه‌ای برای راهنمایی حرفه‌ای و شغلی محسوب می‌شود؛ در این کتاب سعی شده است که به اهمیت راهنمایی و مشاوره تحصیلی جهت حفظ احساس رضایت مراجعان پرداخته شود. شناخت ویژگی‌ها شخصیتی مورد لازم مشاغل مختلف و انتخاب متناسب با ویژگی‌های شخصیتی فرد لازمه اصل شغل مناسب است. در این کتاب به مفاهیم نظری در زمینه انتخاب شغل به مانند سازش شغلی، انگیزش شغلی، موفقیت شغلی، رضایت شغلی، بافت شغلی، فرسودگی شغلی و ... پرداخته می‌شود. رغبت‌های شغلی افراد به ده حوزه اصلی تقسیم می‌شود. مشاغل در فضای باز، مکانیکی، مشاغل علمی، مشاغل محاسباتی، مشاغل تجارتی و تبلیغاتی، مشاغل هنری، مشاغل ادبی، مشاغل مرتبط به امور دفتری، موسیقی و خدمات اجتماعی که این تقسیم بندی می‌تواند تنوع شخصیت‌های مختلف و همچنین تنوع مشاغل مختلف را نشان دهد.
Image