مصاحبه بالینی

کتاب مصاحبه بالینی یکی از آثار درسی دانشگاهی است که در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های روان‌شناسی و علوم وابسته به آن تدریس می‌شود. مصاحبه چون پویاترین شکل ارتباط میان انسان‌هاست، همواره جاذبه‌های خاص خود را داشته است و از همین روست که آن را سنگ بنای رابطه اعتماد آفرین می‌دانند که روانشناس را به درون زندگی عاطفی، شناختی و رفتاری مراجع می‌برد. این کتاب در چهار محور تنظیم شده است: متخصص شدن در زمینه سلامت روان، پرورش مهارت گوش دادن و برقراری ارتباط، سازمان دهی سنجش، مصاحبه با مراجعان خاص و  مصاحبه با مراجعان به صورت آنلاین که اهم محورهای این کتاب است.
Image