روانشناسی رشد و تحول انسان

کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان که به چاپ نهم رسیده است یکی از تاثیرگذارترین و معروف‌ترین کتب روانشناسی رشد است که تألیف دایان ای. پاپالیا و همکاران با ترجمه دکتر داود عرب قهستانی و جمعی از همکاران ایشان می‌باشد، که اثری معتبر و مورد ارجاع در این عرصه به شمار می‌رود.

این کتاب مشتمل بر ۹ بخش است که به آشنایی با حوزه روانشناسی رشد، لقاح و بارداری، رشد جسمانی، رشد شناختی، رشد روانی ـ اجتماعی در اوایل کودکی، میان کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری و مرگ اشاره‌ای دارد.

Image