Image
Image

روانشناس بالینی

کارشناس روانشناسی بالینی 
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی :۷۴۳۵

متخصص در زمینه های درمانی زیر :

مشاوره فردی ( درمان افسردگی، اضطراب، اعتیاد) 
مشاوره و تستهای پیش از ازدواج
زوج درمانی و خانواده درمانی 
نوروتراپی ( tdcs)